Уважаеми партньори,

Българското Дружество по Дерматологична Хирургия БДДХ Ви кани да участвате в ежегодната национална конференция по дерматологична хирургия. Събитието ще се състои в София от 15 до 16 март 2019 година, като мястото на конференцията допълнително ще бъде уточнено. Възможностите за рекламното участие на вашата компания са следните:

  • Рекламен онлайн щанд – 3000 лв
  • Кратка фирмена презентация (20 мин.) – 4000 лв
  • Сребърно спонсорство (60 мин. Презентация, рекламен щанд, материали в конгресната чанта) – 8000 лв
  • Златно спонсорство (1.5 часа сателитен симпозиум, рекламен щанд, материали в конгресна чанта, реклама в книжка с програмата) – 14000 лв
  • Платинено спонсорство (3 часа сателитен симпозиум, рекламен щанд, материали в конгресна чанта, реклама в книжка с програмата) – 20000 лв

Плащането се извършва по банков път на посочената по-долу сметка. Датата на банковия превод ще се взима предвид при разпределяне на местата за щандове, което ще се извършва с предимство по ред на заплащане.

Банкова сметка на БДДХ:
Българско Дружество по Дерматологична Хирургия
Уникредит Булбанк
BIC/SWIFT: UNCRBGSF
IBAN: BG44UNCR70001523228496

При желание от ваша страна да поемете таксата участие на делегати на конференцията, заплащането се извършва по банков път на сметката на БДДХ, а списък с имената следва да бъде изпратен на georgi_tchernev@yahoo.de. Таксите за участие са както следва:

Регистрационна такса:
160 лева

С уважение,
Проф д-р Г. Чернев