Д-р Георги Чернев завършва медицинa през 2001 г. в Американския университет „Бенджамин Франклин” в Берлин. След това кандидатства и бива одобрен за редовен докторант в катедрата по дерматология, венерология и алергология. През това време работи паралелно и като асистент-дерматолог в клиниката.

От 2004 г. до началото на 2006 г. е специализант в отделенията по дерматология, венерология, алергология и имунология в общинска болница Десау, Академична учебна болница към университета „Мартин Лутър” в областта Хале-Витенберг.

През 2007 г. защитава докторат в сферата на дерматологичната онкология и продължава специализацията си в отделенията по дерматология, венерология, алергология и детска пулмология в Кюлунгсборн.

Придобива специалността дерматология и венерология през 2008 г.

От 2008-2010 д-р Чернев активно работи за създаването и утвърждаването на поликлиниката по дерматология и дерматологична хирургия в Кирхайм, Германия.

През 2010 г. д-р Чернев получава академичната степен „Доцент” по дерматология и венерология към Факултета по медицина към Тракийския университет в Стара Загора, катедрата по дерматология и венерология.

От 2011 г. до 2015 г. той е доцент по дерматология и венерология в поликлиниката на Университетската болница Лозенец.

През 2015 година Георги Чернев е избран официално за Професор по договор в Университета G.Marconi в Рим, направление дерматология и венерология за учебната 2015-2016 година.

От Март 2016 след спечелен конкурс той е избран за професор по дерматология и венерология към Медицински институт на министерството на вътрешните работи (МВР-София).

Интересите му са насочени в областта на дерматологичната хирургия, дермато-онкологията, и патогенезата на имунологично медиираните заболявания в дерматоимунологията.

Има повече от 300 научни труда, от които над 220 публикувани статии в български и международни списания, сред които The Lancet, The New England Journal of Medicine, Mayo Clinic Proceedings и The Journal of Investigative Dermatology, издател и съавтор на 3 книги, с над 40 глави общо и е редовен участник на национални и международни форуми и конгреси по дерматология.

За повече информация: www.dermatosurgery-tchernev.com