Д-р Христо Мангъров роден през 1988 в гр. София – потомствен медик трето поколение. Завършва средното си образование в 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, София. Завършва медицина в Медицинския унвереситет, София през 2015 г., а през април 2016 г. печели конкурс и е избран за редовен специализант в клиниката по дерматология, венерология и дерматологична хирургия към Медицински институт на министерството на вътрешните работи (МВР-София) с научен ръководител проф. д-р Георги Чернев.

Интересите на д-р Мангъров са насочени в областта на дерматологичната хирургия и дермато-онкологията, като е бил асистент в над 300 дерматохирургични интервенции.

Съавтор е на над 16 научни публикации в международни научни списания, има активни участия в научни форуми.