Д-р Хейли Кирилова е родена през 1992г. в гр. Перник. Завършва средното си образование в Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски” – гр. Перник, профил Биология” – с интензивно изучаване на Английски език.

През 2019 г. се дипломира от Медицински университет – София със специалност Медицина, като по време на следването си работи в Клиника по кардиохирургия – Следоперативно Отделение на УМБАЛ “Св.Екатерина”.

От юни 2020г. започва специализация в клиниката по дерматология, венерология и дерматологична хирургия към Медицински институт на министерството на вътрешните работи (МИ- МВР, гр. София).

Интересите на д-р Кирилова са насочени в областта на дерматологичната хирургия, дерматологичната естетика и клинична дерматология.

В момента практикува в сферата на клиничната и естетична дерматология.

Посещава редовно специализирани обучения и взима участие в дерматологични конгреси за натрупване на опит и повишаване на професионалната си квалификация.