Д-р Симона Кордева е родена през 1997г. в град София, България. Завършва с отличие Национална търговско-банкова гимназия в гр. София, като придобива трета степен на професионална квалификация Финансист, направление „Финанси, банково и застрахователно дело”. През 2023г., д-р Кордева завършва Медицинския факултет към Медицински университет-София. Владее отлично български, английски и немски език.

По време на обучението си тя участва активно в множество медицински семинари, конгреси, и конференции, които спомагат за формирането на нейния медицински опит в областта на Дерматологията. От 2022г. насам, д-р Кордева участва активно в Националните конгреси на Българското дружество по дерматологична хирургия, представяйки нови и иновативни теми в дерматологичната област. В 21-то издание на ICMS 2023г. участва като ментор на студенти и млади лекари към Медицински университет – София.

През 2022-2023г. участва активно в написването на над 30 статии за раздел „Вътрешни болести” на „Българска енциклопедия”, към Българска академия на науките (БАН).

Автор и съавтор е на над 46 научни статии, публикувани в български и международни списания с импакт фактор, сред които Wiener Medizinische Wochenschrift, Georgian Medical News, Dermatology Reports, Journal of the Portuguese Society of Dermatology and Venereology, Journal of Clinical Research in Dermatology и много други; като 21 от тях са налични към момента в PubMed.

Професионалните интереси на д-р Кордева са съсредоточени около дерматохирургията, дерматоонкологията и автоимунните заболявания.