Д-р Людмил Иванов завършва с отличен средното си образование през 2015г. в СОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр.Брегово, oбласт Видин.

От 2016 до 2022г. следва Медицина в Медицински университет-София, като по време на следването си работи в отделение по Вътрешни болести и Хирургично отделение.

Oт 2023г. е зачислен като лекар, специализант в Отделение по кожни и венерически болести на МИ-МВР, под прякото ръководството на Проф.Георги Чернев.

Д-р Иванов има интереси в областта на дерматохирургията,онкодерматологията и патогенезата на нежеланите лекарствени реакции.

Участва като съавтор в редица публикации в областта на дерматохиругията и онкодерматологията.