Д-р Константин Ставров е роден през 1991г. в гр. Враца. Завършва средното си образование в Природо-математическа гимназия с профилирано изучаване на математика и физика. През 2016г. се дипломира от Медицински университет – София със специалност медицина. През 2017г. започва специализация в клиниката по дерматология, венерология и дерматологична хирургия към Медицински институт на министерството на вътрешните работи (МВР-София). Ежегодно взема участие в национални и международни конференции. В спектъра на интересите му влизат дерматохирургията, дерматоонкологията, модерната таргетна терапия при онкологични заболявания в дерматологията , естетичната дерматология, патогенезата на дермато-имунологично медиираните дерматози, енергийно-базирани устройства и естетична медицина.