Д-р Илиян Илиев е роден през 1988 г. в гр. Сандански. Основното си образование завършва в родния си град, а средното – във Втора английска езикова гимназия „Т. Джеферсън“  в гр. София.

През 2014 г. завършва хуманна медицина в Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В периода 2015-2021 г. специализира обща и висцерална хирургия в Австрия в Болницата на Немския орден (гр. Фризах, провинция Каринтия) и в Болница Пирн-Айзенвурцен-Щайер (гр. Щайер, провинция Горна Австрия).

На 01.06.2021 г. придобива специалност по обща и висцерална хирургия. Първоначално работи като общ хирург в Отделението по обща, съдова и висцерална хирургия на Болница Пирн-Айзенвурцен-Щайер, а от 01.12.2021 г. е част от екипа на Клиниката по обща хирургия на Болницата на Ордена на милосърдните братя, гр. Виена.

Проявява особен интерес и работи усилено в областта на лечението на хронични рани (вкл. с употреба на отрицателно налягане), херниите на коремната стена, съдовата хирургия, лапароскопската хирургия, ендоскопските манипулации на горния и долния стомашно-чревен тракт, приложението на ултразвука в диагностиката на острите хирургични състояния и др.

Член е на редица международни хирургични, онкологични, рентгенологични и ендоскопски специализирани организации, сред които Австрийското (OEGCH) и Немското дружество по обща и висцерална хирургия (DGAV), Европейското (ESSO) и Австрийското дружество по хирургична онкология (ACCO-ASSO), Европейското дружество за лечение на хернии (EHS), Европейското дружество по гастро-интестинална ендоскопия (ESGE), Немското (DGfW) и Австрийското дружество за лечение на рани (AWA), Австрийското дружество за ултразвукова диагностика в медицината (ÖGUM) и др.

Автор и съавтор е на статии в международни и български журнали, сред които American Journal of Case Reports, Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open, „Списание МД“ и др. За първи път в България публикува пълно описание на характеристиките и лечението на дивертикулната болест на дебелото черво (2019), лезиите на Камерън (2021), употребата на хидроморфона при пациенти с хронични болки (2020/2022) и най-масово използваните в световен мащаб видове вакуумни превръзки (2023). В Болницата на Ордена на милосърдните братя, гр. Виена ръководи екип от специалисти, които разработват и публикуват в САЩ нова техника за поставяне на вакуумни превръзки при пациенти с чувствителна/алергична кожа (2023). Участва в клинични проучвания за изпитване на нови лечения в областта на висцералната хирургия.