Д-р Иван Терзиев е роден 1961 г. в град Благоевград. Завършва медицина през 1987 г. в Медицинска Академия – София; специалист по Патоанатомия и Цитология от 1992 г. Работи в Университетска болница „Царица Йоанна- ИСУЛ“ – София от 1988 г. до момента и е главен асистент към Медицински Университет – София; с многобройни публикации в български и международни списания.

Член е на българското и европейското дружество по патология, на европейското дружество по невропатология и на българо-турската група по болести на щитовидната жлеза и гърдата.