Д-р Иван Пидакев завършва Медицинa през 1995 г. в Медицински Университет в гр. Пловдив. От 1999 до 2003 специализира Обща хирургия в МБАЛСМ „Пирогов”, а от 2004 придобива специалност.

През периода 2004 -2005 работи като спортен лекар в Националният отбор по свободна борба и в Боксов клуб ЦСКА.

Сред основателите е на Българската асоциация по Диабетно стъпало.

От 2008 г. до началото на 2014 г. работи и специализира Кардиохирургия в НКБ – София.

През 2014 г. започва работа като хирург в МИ МВР.От 2017 е докторант с тема на дисертационна работа „Комплексно лечение на Диабетното стъпало”.

Интересите му са насочени в областта на дерматологичната хирургия, дермато-онкологията, диабетното стъпало, колопроктологията и херниологията.

Има повече от 20 научни труда, от които над 15 публикувани статии в български и международни списания, редовен участник е на национални и международни форуми и конгреси по хирургия и дерматология.