Д-р Иван Георгиев завършва медицинa през 1996 г. в Медицински университет в София. През 1997 г. Започва работа в Клиника по Лъчелечение, Национален Онкологичен Център, София. Зачислен през 1998 г. като специализант в специалност Лъчелечение Медицински университет, София. Придобива специалност Лъчелечение през 2001г.

Работил е като специалист радиационен онколог в НОЦ, СБАЛО-ЕАД и УМБАЛ Токуда.

От 2016 г. Работи като специалист радиационен онколог в отделение по лъчелечение и радиохирургия към УМБАЛ Аджибадем Ситиклиник Младост с многобройни публикации в български и международни списания.

Интересите му са насочени в областта на дермато-онкологията, лъчелечение с модулиране на дозата (IMRT, VMAT), лъчелечение с контролиране на дишането (тумори на бял дроб, медиастинум, рак на лявата млечна жлеза, тумори в черен дроб и близо до диафрагмата и бъбреците), стереотактична радиохирургия и лъчелечение, тумори на глава и шия, мозъчни тумори, тумори на Бял дроб,лъчелечение при бенигнени заболявания, брахитерапия с висока и ниска мощност на дозата, управление на качеството в лъчелечението

Пълноправен член е на Европейска асоциация по терапевтична радиология и онкология (ESTRO), Европейска асоциация по Медицинска Онкология (ESMO), Българско научно дружество по Медицинска Онкология, Български лекарски съюз, Гилдия на лъчетерапевтите в България при БАР.

През 2018 гл д-р Георгиев и екипът на Отделение по лъчелечение, Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център са удостоени с втора награда на Първа национална конференция иновации и добри практики в здравеопазването за за въвеждане на кардиопротективна техника за лъчелечение в условията на контролирано дишане при пациенти с тумори на лява млечна жлеза.