Д-р Иванка Темелкова е родена през 1991г. в гр. София. Завършва средното си образование в Природоматематическа гимназия „Проф.Ем.Иванов”, гр. Кюстендил, профил информатика с интензивно изучаване на математика и английски език.

През 2017 г. се дипломира от Медицински университет- София със специалност медицина. От март 2018г. започва специализация в клиниката по дерматология, венерология и дерматологична хирургия към Медицински институт на министерството на вътрешните работи (МИ- МВР, гр. София).

Интересите на д-р Темелкова са насочени в областта на дерматологичната хирургия, дерматологичната естетика, автоимунните заболявания и дерматоонкологията. Участва редовно като асистент в дерматохирургичните интервенции на своя научен ръководител – проф. д-р Г. Чернев. Съавтор е на научни публикации в български и международни научни списания.