Д-р Виолетка Маринова Венкова се дипломира като лекар във Висш Медицински Институт , София през 1985 година.

Започва през 1985г. работа в гр.Русе в Обединена Районна болница като ординатор. От 1997-2005г. работи като ординатор във вътрешно отделение на ІV-та МБАЛ, София. През 2005 година е назначена на длъжност ординатор в Клиниката по химиотерапия, СБАЛО – ЕАД , София като асистент в клиниката от 2015г. Консултант в МБАЛ по ортопедия – София от 2014 година. От 2016г. работи в УМБАЛ “Св.Иван Рилски“, Клиника по Клинична Хематология и Медицинска онкология.

Придобива специалност по Вътрешни болести през 1995 година, а по медицинска онкология през 2006г.

През 2016г. защитава дисертация на тема „Профил на токсичността и подход за оптимизиране на безопасността и ефективността на лечението при пациенти с колоректален карцином“, доктор по Онкология.

От 2005 година е член на Млад онколог, БОНД, ESMO и присъства на повечето конгреси през периода 2006-2019 г. в Европа и САЩ. Съучредител на Образователна Академия по Онкология-2015г.

Съавтор в учебници по медицинска онкология, ръководство за медицински сестри и учебни книги, над 30 публикации в страната и чужбина. Съавтор във фармакотерапевтичното ръководство по медицинска онкология.

Проявява интерес към таргетната терапия на солидните тумори на млечната жлеза, дебелото черво, белия дроб, малигнения меланом, простатата и др.