Д-р Валери Малев завършва средното си образование в Първа езикова гимназия Варна с профил Немски и Английски език. Следва медицина в Хайнрих-Хайне Университет Дюселдорф, Германия и СУ“Св. Климент Охридски“. Участва в различни програми и форуми за насърчаване на научната дейност сред студентите. Съавтор в научни публикации в български и международни списания. Основните му интереси са в дерматологична хирургия, онкодерматологията, енергийно-базираните устройства и ролята на микробиома в дерматологичните заболявания.