Д-р Ана Битолска завършва с отличие Първа Английска Езикова Гимназия, гр.София. Следва медицина в Медицински университет, София. По време на обучението си стажува в различни клиники с хирургична насоченост.

Има научни публикации в български и международни списания.

Участвала е в огранизацията на семинари с медицинска насоченост.

Работила е в областта на козметичната и фармацевтична индустрия.

В момента практикува в сферата на клиничната и естетична дерматология. Преминала е различни обучения за работа с лазери и други естетични манипулации.

Професионалните й интереси са в областта на дерматологичната хирургия, онкодерматологията, лазерните технологии и приложението им в различни сфери на дерматологията.