Доц. Д-р Красимир Станков Киров дм началник на клиниката по oнкодерматология, УСБАЛО – Дървеница. Роден е в София през 1953 г. През 1981 г. завършва медицинското си образование в Карловия университет, Прага.

От 1982 г. до момента работи в клиниката по Oнкодерматология.

През 1984-1985 г. специализализира онкодерматология в университетската клиника по Дерматология и дерматологична онкология към университета Людвиг – Максимилиан, Мюнхен.

През 1988 г. придобива специалност по дерматология и венерология, а през 1993 г. специалност по онкология. През 1999 г. придобива като трета специалност хирургия. През 2009 г. защитава дисертация на тема „ Биопсия на стражевите лимфни възли при малигнения меланом”. През 2012 г. е хабилитиран като доцент. Автор е на глави в 6 учебника и ръководства, както и на 47 публикации в наши и квалитетни международни списания.

Член на меланомната група към СЗО, Българската Асоциация по Дермато-Онкология, Европейската Асоциация по Дермато-Онкология и Европейската Асоциация по Медицинска Онкология.

В клиниката по онкодерматология се провежда оперативно лечение на кожните тумори, лимфни дисекции и биопсии на стражевите лимфни възли. При авансиралите меланоми ІІІс – ІV стадий се провежда системно лечение – таргетна терапия и имунотерапия с check point- инхибитори.