Проф. Д-р Георги Чернев

Проф. Д-р Георги Чернев
Д-р Георги Чернев завършва медицинa през 2001 г. в Американския университет...

Д-р Иван Терзиев

Д-р Иван Терзиев
Д-р Иван Терзиев е роден 1961 г. в град Благоевград. Завършва...

Доц. Д-р Юлиан Ананиев

Доц. Д-р Юлиан Ананиев
Доц. д-р Юлиан Ананиев е роден през 1982 в гр. София....

Д-р Иван Пидакев

Д-р Иван Пидакев
Д-р Иван Пидакев завършва Медицинa през 1995 г. в Медицински Университет...

Проф. Д-р Илия Лозев

Проф. Д-р Илия Лозев
Проф. Д-р Илия Петров Лозев д.м.н. е роден на 23.04.1956 год....

Д-р Светослав Чернин

Д-р  Светослав Чернин
Д-р Светослав Йосифов Чернин е роден на 08/04/1963г. в с.Дебнево, област...

Д-р Константин Ставров

Д-р Константин Ставров
Д-р Константин Ставров е роден през 1991г. в гр. Враца. Завършва...

Д-р Явор Григоров

Д-р Явор Григоров
Д-р Явор Григоров е роден в Бургас през 1960г. - потомствен...

Д-р Иванка Темелкова

Д-р Иванка Темелкова
Д-р Иванка Темелкова е родена през 1991г. в гр. София. Завършва...

Доц. Д-р Красимир Киров

Доц. Д-р Красимир Киров
Доц. Д-р Красимир Станков Киров дм началник на клиниката по oнкодерматология,...

Проф. д-р Соня  Сергиева

Проф. д-р Соня  Сергиева
Проф. д-р Соня Борисова СЕРГИЕВА, дм завършва медицина в МА гр. София през...

Д-р Спартак Милев

Д-р Спартак Милев
Д-р Спартак Милев завършва Медицинa през 1997 г. в Медицински университет...